Kanalintukannat edelleen kasvussa

Kanalintujen kannat voivat kuitenkin vaihdella vuosien välillä voimakkaastikin, ja aina askarruttava kysymys on jatkavatko kanalintujen kannat elpymistä vai kääntyykö kannankehitys laskuun. Tänä vuonna tilanne näyttää ilahduttavalta. Lue lisää raportit osiosta.

Suuret kiitokset laskentaan osallistuneille ja laskennan vielä suorittaville!

Riistakolmiot.fi