Kiitokset kaikille talvilaskentaan osallistuneille!

Riista- ja peltokolmiolaskentojen tulokset on nyt julkaistu. Talvilaskennan tuloksia riistakeskusaluettain, riistanhoitoyhdistyksittäin sekä lajeittain voit tarkastella raportit osiosta.

Lisätietoja

Erikoistutkija Andreas Lindén, puh. 0295 322 354
andreas.linden@luke.fi

Riistakolmiot.fi