Lumijälkilaskennassa onnistuttiin vaikeista olosuhteista huolimatta erinomaisesti – riistalajien runsauksissa ei merkittäviä muutoksia

Useimpia nisäkäslajeja oli laskennan mukaan enemmän kuin vuosi sitten. Erityisesti metsäjänis, rusakko, metsäkauris ja näätäeläimet ovat runsastuneet. Myös kärpän ja lumikon kannat ovat runsastuneet myyräkantojen vahvistuessa. Pitkällä aikavälillä näiden lajien jälkitiheydet ovat kuitenkin alhaisemmat kuin viimeisten 10 vuoden aikana keskimäärin. Hirvellä, oravalla, ketulla ja saukolla kannan koon muutokset olivat vähäisiä.

Talvilaskenta toteutettiin nyt 27. kerran. Poikkeuksellisten sää- ja lumiolojen talvina laskennan tuloksiin voi sisältyä epävarmuutta, koska ei tiedetä, miten tavallisuudesta poikkeavat olot vaikuttavat eläinten käyttäytymiseen ja liikkumiseen. Vertailtaessa tuloksia edellistalveen on otettava huomioon, että myös edellistalvi oli lumiolosuhteiltaan erittäin heikko eikä riistakolmioita saatu laskettua erityisesti eteläisessä Suomessa. Kolmiolaskentojen pitkässä aikasarjassa muutama vähäisemmän tai epävarmemman aineiston vuosi ei ole kohtalokas vaan kokonaisaineisto kertoo hyvin lajien pitkäaikaisemmista runsaudenmuutoksista.

Talvilaskennassa oli mahdollista ensimmäistä kertaa tallentaa laskennan tulokset sähköisesti riistakolmiot.fi-palveluun, minkä lisäksi tulokset saattoi palauttaa myös perinteisesti postitse. Riistakolmiot.fi-palvelu on edelleen kehitystyön alla, mutta järjestelmän monipuoliset mahdollisuudet hakea tietoa ja esittää sitä eri tavoin tulevat varmuudella olemaan osa riistalaskentojen tulevaisuutta.

Lumijälkilaskennassa lasketaan lumijälkien lukumäärä seuraavista lajeista: metsäjänis, rusakko, orava, kettu, kärppä, lumikko, minkki, näätä, saukko, ilves, villisika, valkohäntäpeura, hirvi, metsäpeura ja metsäkauris sekä eräät muut vähälukuiset lajit. Lisäksi kirjataan näköhavainnot metsosta, teerestä, pyystä, riekosta, peltopyystä, fasaanista, kanahaukasta ja korpista. Metsäkanalintujen osalta varsinainen kannanseuranta perustuu loppukesän laskentaan samoilla riistakolmiolinjoilla, jolloin saadaan täsmällinen tieto lajien tiheydestä ja pesinnän onnistumisesta.

Katso lajikohtaiset raportit riistakolmiot.fi -sivustolta kohdasta raportit > toimitetut raportit

Lisätietoja Luonnonvarakeskuksesta:

suunnittelija Katja Ikonen, katja.ikonen@luke.fi, puh. 0295 327 010
erikoistutkija Pekka Helle, pekka.helle@luke.fi, puh. 0295 327 410

 

Riistakolmiot.fi